Copyright

De foto's op deze website zijn ter nagedachtenis van wijlen verzamelaar en amateur-fotograaf Thuis Ruiter.

Speciale dank gaat uit naar Cees Noort voor het ter beschikking stellen van het foto archief van wijlen Jaap Schoen uit de periode Alkmaar '54 en AZ '67. Ook gaat dank uit naar Martin Nooy waarvan Thijs in het verleden het negatieven-archief heeft gekregen van de Wastora krant.

Verdere dank gaat uit naar de volgende personen voor hun medewerking aan deze site: Familie van Wil van de Leygraaf (NHD Fotograaf), Joop Boek, Bob Friedlander, George Stoekenbroek, Cor Mooy, Johannes Klinkenberg, Ed v.d. Pol en Vincent de Vries.

© AZ - Copyright 2020